Vi utbildar för framtiden!

Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet ETG för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Syftet är att försörja elteknikbranschen med välutbildade elektriker som är rustade för framtidens utmaningar.

De elever som tar ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. Ca 90 procent av de som tar studenten får jobb efter utbildningen.

Vi har nu passerat 50 ETG-partners. Skolorna får genom ETG-konceptet en kvalitetssäkrad utbildning som utgår från branschens krav och företagens behov. Genom att bli ETG-partner får du som lärare tillgång till ett nätverk med kollegor i samtliga yrkesämnen. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla pedagogik och undervisningsmaterial.

Som ETG-elev kan du vara säker på att få relevanta kunskaper eftersom företagen i branschen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom du får med dig kunskap och kompetens som matchar företagens framtida behov.

Klicka på kartan eller på rullisten till höger för mer information om respektive skola.

  • Befintliga partnerskolor kan få reduktion av konceptavgiften
  • vi erbjuder nya partnerskolor ett startbidrag

Senaste från oss

Jonas Andersson VD

ETG fortsätter att växa. Nu närmar vi oss 60 partners varav ca 45 är gymnasieskolor. Vi utvecklar ETG-konceptet ständigt och just nu arbetar vi med att ytterligare kvalitetssäkra det med hjälp av SeQF, den svenska varianten av EQF. EQF betyder European Qualifications Framework och säkerställer bl a att olika yrkesrollers kvalifikationer görs gångbara inom hela Europa.

Ny utbildning är ETG Svagström, en elektrikerutbildning med specialisering mot Larm, Säkerhet och Kommunikation. Denna utbildning lanseras till läsåret 2020/2021.

Är ni intresserade av oss och våra utbildningar så tveka inte till att höra av er.