Framtidens elektriker

med kompetenta medarbetare

Vi utbildar för morgondagen

Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet ETG för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Syftet är att försörja elteknikbranschen med välutbildade elektriker som är rustade för framtidens utmaningar.

De elever som tar ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. Ca 90 procent av de som tar studenten får jobb efter utbildningen. Läs hela rapporten här, ETG-etablering 2014.

I dag är 30 skolor partners. Skolorna får genom ETG-konceptet en kvalitetssäkrad utbildning som utgår från branschens krav och företagens behov. Genom att bli ETG-partner får du som lärare tillgång till ett nätverk med kollegor i samtliga yrkesämnen. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla pedagogik och undervisningsmaterial.

Som ETG-elev kan du vara säker på att få relevanta kunskaper eftersom företagen i branschen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom du får med dig kunskap och kompetens som matchar företagens framtida behov.

Klicka på respektive ort för mer information om skolan.


Senaste från oss

Jonas Andersson VD

ETG fortsätter att växa. From denna termin kan elever i Vänersborg och Gällivare/Malmberget också erbjudas ETG. Vårt senaste tillskott är Alströmergymnasiet i Alingsås som kommer utbilda enligt ETG-konceptet från och med hösten 2017. Vi kommer med gemensamma krafter tillsammans med branschen att sprida konceptet så att fler elever får möjligheten att bli elektriker på tre år.