Logga in för ytterligare idéer och uppmaningar för våra partners angående coronaviruset.

Läget i Sverige gällande coronaviruset fortsätter att försämras. 20-03-17 kl. 10.07 meddelades följande via TT och Sveriges radio: ” - Från och med i morgon rekommenderas gymnasieskolor, komvux och högskolor att bedriva distansundervisning. - Det innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan hemma, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff.”

Det betyder att även ETG blir drabbat. Vi utgår från att alla skolor och andra utbildare knutna till ETG som partner har adekvata kris- och handlingsplaner. Följande information och rekommendationer gäller endast det som berör själva ETG-konceptet.

  • Elevernas arbete med gymnasiearbetets dokumentation (pärmen) kan fortgå. Allt material ska sparas digitalt och tillse att allt innehåll sparas som pdf-filer. Viktigt att ritningar gjorda i EasyEl också sparas som pdf.
  • Bedömning av pärmen kan också genomföras av de av skolan utsedda bedömare under förutsättning att pärmen finns i pdf-format. Meddela berörda bedömare via e-post och bifoga pärmen som en pdf-fil. Klargör också kriterierna för hur bedömningen ska gå tillväga.
  • Det praktiska yrkesprovet (väggen) genomförs när det så är möjligt. Bedömning sker i enlighet med de villkor som gäller med tillägget att personal inom ETG Sverige ges möjlighet att utföra bedömning och besiktning av väggen. Detta tillägg tillämpas endast efter särskild överenskommelse mellan enskild ETG-partner och ETG Sverige.
  • Alla övriga villkor för ETG-examen gäller.
  • Kontakta alla era APL-företag och beskriv läget. Eleverna är beroende av sin APL och den behöver genomföras vare sig den sker inom plan eller behöver senareläggas.

Information gällande Nationellt branschprov och Elsäkerhetsprovet finns på ECY:s hemsida, www.ecy.com.

Länken www.skolahemma.se kan också vara ett stöd för er.

Denna kris kommer sannolikt medföra att allt skolarbete och APL blir förskjutet på framtiden. Ha lite is i magen och var kreativa i era respektive lösningar.

 

Här vill vi hänvisa till Regeringens nya förordning där man har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Här finns förslag och exempel på möjliga åtgärder att vidta i de obligatoriska skolformerna. Läs mer här:

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor/ny-forordning-mojliggor-olika-atgarder-nar-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset

 

Hälsar ETG Sverige gm

Jonas Andersson         Bernt Lahtinen        Evali Ekelund         Henric Hagberg

072-532 15 53             070-520 03 16         073-046 56 59         070-520 04 27

  • Logga in för ytterligare idéer och uppmaningar för våra partners angående coronaviruset.

Senaste från oss

Jonas Andersson VD

ETG fortsätter att växa. Vi har nu passerat 60 partners varav ca 45 är gymnasieskolor. Vi utvecklar ETG-konceptet ständigt och just nu arbetar vi med att ytterligare kvalitetssäkra det med hjälp av SeQF, den svenska varianten av EQF. EQF betyder European Qualifications Framework och säkerställer bl a att olika yrkesrollers kvalifikationer görs gångbara inom hela Europa.

Ny utbildning är ETG Kommunikation och Säkerhet, en elektrikerutbildning med specialisering mot Larm, Säkerhet och Kommunikation. Denna utbildning lanseras till läsåret 2021/2022.

Är ni intresserade av oss och våra utbildningar så tveka inte till att höra av er.