Automation

From läsåret 2017/2018 erbjuder ETG också ett spår mot El- och energiprogrammets inriktning Automation. Eleverna lämnar då skolan som Industrielektriker efter tre år på skolan med sina ECY-certifikat Industrielektriker.

Inriktningen Automation

Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.