Kurser

Detta är inriktningskurserna på EE-Automation:

Automationseleverna läser fyra inriktningkurser inom El- och energiprogrammet: Praktisk ellära, Mät- och reglerteknik, Mät- och styrteknik samt Programmerbara styrsystem.

Det är bara de delar som är mätbara som ingår. Att veta hur en givare fungerar är inget intressant jämfört med att veta hur den ska användas. Säkerhetsaspekter för människan samt maskiner/maskinernas tillförlitlighet är också mätbara. Allt handlar om funktion.

Inom kursen Praktisk ellära ingår att eleven säkerställer att strömförsörjningen till maskinerna är korrekt installerad avseende prestanda och säkerhet.

Inom kursen Mät- och reglerteknik får eleven visa att denne har förmågan att nivåreglera en tank. Efter en störning ska nivån återställa sig snarast möjligt.

Inom kursen Mät- och styrteknik ingår en uppbyggnad av en maskin som förflyttar föremål, mäter och sorterar bort icke önskvärda föremål utifrån en förutbestämd planering.

Inom kursen Programmerbara styrsystem använder eleverna olika slags givare och aktuatorer (ställdon) och programmerar logiska funktioner för att få en maskin – eller flera maskiner – att utföra något utifrån givna förutsättningar.