Ansökan ETG-partnerskap

Hur ansöker man för att bli en ETG-partner? Detta dokument är tänkt att fungera som ett stöd för er i ansökan till att bli ETG-partner. Frågorna utgår från tidigare redovisade kriterier samt kompletterande grunduppgifter och samverkan med EUU. Vi förbehåller oss rätten att under processen begära in kompletterande information för att kunna ta ställning till er ansökan. Notera att ansökan ska vara skriftlig och sändas till oss dels per brev och dels per mejl. Vi vill också att ansökan undertecknas av skolans firmatecknare eller förvaltningschefen i kommunen. OBS! att detta inte är att betrakta som en certifieringsprocess motsvarande den som genomförs inom Teknik-, Vård & omsorgs- eller Servicecollege. Er ansökningshandling ska i stället ses som ett underlag då vi ska välja ut samarbetspartners som vi tror är lämpliga som ETG-partner.

Har ni frågor eller tycker att något är oklart? Kontakta då VD Jonas Andersson på jonas.andersson@partner.etg.nu eller 072-532 15 53.

Intresseanmälan