2017

09 nov 2017

Årets lärare inom ETG

SEF och IN har instiftat ett stipendium om 10 000 kr som årligen ska gå till en lärare som gjort enastående insatser för ETG. 2017 års stipendium har erhållits av Ulf Österlindh, mångårig lärare på... [+]

08 nov 2017

Kompetensbåten 2017

Årets Kompetensbåt har åter äntrat kajen. Nedan återfinns alla presentationer med undantag från Anna Ekström. Diverse bilder finns här! Jonas Andersson-Kompetensbåten 2017 Dag 1 Jonas Andersson-... [+]

18 okt 2017

Lärarfortbildning 2017

ETG Sverige ger en lärarfortbildning under november och december. VILL DU ATT DINA ELEVER SKA NÅ HÖGRE MÅL? VILL DU ATT DIN VARDAG I KLASSRUMMET SKA BLI ROLIGARE? VILL DU FÖRBÄTTRA DIN PEDAGOGIK OC... [+]

01 jun 2017

ETG Automation

ETG Sverige fortsätter utveckla elteknikbranschen. Nu har vi skapat ett nytt koncept inom EE-Automation! From höstterminen 2017 kommer ETG Sverige att erbjuda ett partnerskap inom ramen för El- och... [+]

04 okt 2017

För ETG-partner

Många nya dokument under Yrkesproven-Pärmen-Flik9 Teleregistrering [+]