Årets lärare inom ETG

SEF och IN har instiftat ett stipendium om 10 000 kr som årligen ska gå till en lärare som gjort enastående insatser för ETG.

2017 års stipendium har erhållits av Ulf Österlindh, mångårig lärare på Universitetsholmens gymnasium i Malmö. Ulfs och arbetslagets insatser när det framför allt gäller tydlighet och struktur genom hela utbildningen och deras värdegrundsarbete har lett fram till denna utmärkelse.

 

Ett stort grattis till Ulf och hans arbetslag!

 

Ulf Österlidh