Oktober

18 okt 2017

Lärarfortbildning 2017

ETG Sverige ger en lärarfortbildning under november och december. VILL DU ATT DINA ELEVER SKA NÅ HÖGRE MÅL? VILL DU ATT DIN VARDAG I KLASSRUMMET SKA BLI ROLIGARE? VILL DU FÖRBÄTTRA DIN PEDAGOGIK OC... [+]