Uppstartsbidrag

Uppstartsbidrag till nya ETG-partners

Inom kort kommer framtida ETG-partners att kunna söka och erhålla ett s.k. Uppstartsbidrag. Syftet med bidraget är att kunna köpa in adekvat utrustning för utbildning inom Elinstallation och Automation.