Större intresse för yrkesprogram!

DEN POSITIVA INSTÄLLNINGEN TILL YRKESPROGRAM ÖKAR - Mer än hälften av niondeklassarna kan tänka sig läsa ett yrkesprogram. Klicka på länken nedan!

Klicka här