April

29 apr 2019

ID06

Vad gäller för ID06? Från och med 20 juni 2019 gäller nya rutiner för beställning av ID06-kort för elever, klicka här  Info ID06 from 0619.pdf [+]

10 apr 2019

ETG-Automation

Här återfinns lite uppdaterad information om ETG-automation,  http://www.etgsverige.se/for-etg-partners/yrkesprov-automation/ [+]