Årets yrkeslärarkonferens

Anmälan till Årets yrkeslärarkonferens 29-30 oktober

Välkommen till Aronsborg och till årets yrkeslärarkonferens. För tredje året i rad gör ETG detta tillsammans med Förstklassig skola, VVS. Det som länkar ihop är Installatörsföretagen tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet och Byggnads.

Syftet med dygnet i Bålsta är att nätverka med andra lärare och skolledare och att få input till sitt och elevernas lärande. Innehållet präglas av ”Läraren som förebild” samt ”Hur skapar vi mål i utbildningen som är kopplade till anställningsbarheten?”.

Dag 1 är gemensam medan dag 2 är med respektive program (EE resp. VF). Vi på EE kommer genom workshops att arbeta med att konkretisera utbildningens olika mål som alla ska peka mot anställningsbarhet. Eftersom Skolverkets bedömningskriterier endast mäter ämneskunskaper är detta nödvändigt.

Modellen för detta är SeQF som är den svenska motsvarigheten till EQF, European Qualification Framework. I korthet går den ut på att beskriva en yrkesroll, exempelvis Installationselektriker, utifrån vilka kompetenser som är nödvändiga för yrket. Det betyder att man måste definiera innehållet i utbildningen så att den ger nödvändiga förutsättningar för en anställning efter slutförandet. I modellen ingår att beskriva det förväntade resultatet av utbildningen, s.k. Learning Outcomes och det är det dag 2 ska handla om. 

inbjudan finns en anmälningslänk.

 

Väl mött och varmt välkomna!

Hälsar ETG Sverige