Information om halverad konceptavgift för 2019/2020

Projektbidrag från Elteknikbranschens Utvecklings AB

I slutet av september kommer här infomation kring ansökan om halverad konceptavgift för läsåret 2019/2020. Primärt syfte med bidraget är att utveckla elteknikbranschen i enlighet med nedanstående punkter. Bidraget ska tjäna till att skapa

  • en attraktivare bransch 
  • stabilare kompetensförsörjning
  • produktivitetsutveckling
  • en långsiktigt hållbar tillväxt inom elteknikbranschen
  • gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • en mer välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i branschföretagen.

Bidrag kommer att erhållas för de ETG-partners som i allt väsentligt arbetar i enlighet med ETG-konceptet. Det betyder att ETG-partners följer upp och informerar ETG Sverige i enlighet med konceptets Årshjul och att uppgifter mm enligt Årshjul levereras till ETG Sverige på föreskriven tid.