LÄRARFORTBILDNING 2017

  • VILL DU ATT DINA ELEVER SKA NÅ HÖGRE MÅL?
  • VILL DU ATT DIN VARDAG I KLASSRUMMET SKA BLI ROLIGARE?
  • VILL DU FÖRBÄTTRA DIN PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK?

Då ska du komma till detta seminarium som handlar om kvalitativ undervisning inom yrkesutbildning!

Under dagen beskriver vi hur du kan förbättra din undervisning med hjälp av goda exempel på ett nytänkande sätt. Idéerna bygger på ämnesundervisning istället för på kurser. Genom detta blir yrkesutgångarna tydligare och eleverna når högre mål. Vi tror också att undervisningen bör genomföras mer problembaserat.

Efter dagen får du också ett exemplar av boken ”Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete”, värde 498 kr.

Kostnad: 395 kr inklusive fika och lunch + handbok

Tid: 10 - 14. Fika från kl. 09.30.

ETG-partner