Detta är ETG!

Kvalitet med ETG-Partner

Elteknikbranschens utbildningskoncept kvalitetssäkrar yrkesämnena i utbildningen och utvecklar kvaliteten på programmet. I dag är 44 olika skolor partners. Klicka på kartan på förstasidan för att se vilken skola som ligger närmast dig.

Genom att bli ETG-Partner får du som lärare tillgång till ett regionalt och nationellt nätverk med kollegor i samtliga yrkesämnen. Som ETG-Partner arbetar du kontinuerligt med att utveckla pedagogik, tester och undervisningsmaterial tillsammans med övriga partners. Under 2016 kommer en gemensam portal för kompetensutveckling att byggas upp.

Skolan får genom konceptet en kvalitetssäkring som utgår från företagens förväntningar och branschens krav på blivande medarbetare inom elteknikbranschen. ETG-Partners ingår i ett nätverk som samverkar kring att utveckla sin utbildning i nära samarbete med branschens företag såväl nationellt som regionalt.

Utbildningskonceptet har inget vinstintresse utan ska kompetensförsörja elteknikbranschen med kvalitativ arbetskraft i form av välutbildade elektriker.

Genom de nationella kunskapsmålen följer styrelsen för ETG-Partner löpande upp genom kunskapsprov och APL-test. En ETG-examen delas ut till de elever som är godkända enligt branschens fastställda kurskrav, har genomfört 600 timmars dokumenterad APL samt har klarat terminsproven och ett veckolångt praktiskt yrkesprov med godkänt resultat erhåller en ETG-examen. Detta inkluderar också ECY-certifikatet. Yrkesprovet sker under överinseende av fackman.

De elever som erhåller ETG-examen erhåller sitt yrkesbevis i samband med sin examen och anställs som förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter.

För skolornas elever betyder det framför allt att de kan vara säkra på att få relevanta kunskaper eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar naturligtvis deras attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom att de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Krav ETG-examen gy

Krav ETG-examen vux