Organisation

ETG Sverige är organiserat enligt nedan

Styrelsen ETG Sverige AB

ETG-rådet 2017

Mikael Pettersson, ordförande

Jonas Andersson

Jonas Andersson, vd

Bernt Lahtinen

Anders Gustin

Johan Lindahl

Johnny Petré

Ulf Österlindh

Tomas Jansson

Pontus Viklund

Peter Jönsson

Oskar Sjögren

Pär Lundström

Vakant

Pontus Boström, suppleant

Marcus Pettersson

Vakant, suppleant

Pär Lundström

 

Henric Hagberg