Ett unikt koncept

År 2007 gick elteknikbranschens parter, Elektriska installatörsorganisation EIO och Svenska Elektrikerförbundet SEF ihop och startade Elteknikbranschens gymnasium i Nyköping. Utbildningen blev snabbt populär. Till skillnad från andra elteknikutbildningar är lärlingsutbildningen integrerad i den 3-åriga gymnasieskolan vilket innebär att de som klarar utbildningen får ett yrkescertifikat. Det gör att de kan anställas som elektriker direkt efter studenten.

Sedan starten 2011 har ett femtontal årskullar elever genomgått utbildningen. Av de som fått ut sitt yrkescertifikat har cirka 90 procent fått jobb inom branschen.

De lyckade resultaten från pilotskolan fick grundarna att vilja sprida utbildningskonceptet ytterligare. Detta sker våra genom ETG-partners. Elteknikbranschens utbildningskoncept kvalitetssäkrar yrkesämnena i utbildningen och utvecklar kvaliteten på programmet. I dag är 29 skolor partners. Själva konceptet ETG-partner ägs av Elteknikbranschen Gymnasieskolor i Sverige AB. Ursprungsskolan i Nyköping fortsätter att drivas som en friskola av branschen.

De anslutna skolorna får genom konceptet en kvalitetssäkring som utgår från företagens förväntningar och branschens krav på blivande medarbetare inom elteknikbranschen. ETG-partners ingår i ett nätverk som samverkar kring att utveckla sin utbildning i nära samarbete med branschens företag såväl nationellt som regionalt.

Utbildningskonceptet har inget vinstintresse. Syftet är att försörja elteknikbranschen med kvalitativ arbetskraft i form av välutbildade elektriker.