”Eleverna är bättre förberedda för yrkeslivet”

Ulf Österlindh hade tröttnat på elyrket och tyckte att standarden var för låg på de som tog studenten från elprogrammen. När han fick höra talas om ETG-konceptet hoppade han på läraryrket igen.

Universitetsholmens Gymnasium blev antagen som ETG-skola för fyra år sedan.


– Jag tycker att hela ETG-upplägget är jättebra. Utbildningen kvalitetssäkras och eleverna blir bättre förberedda för yrkeslivet. Det här är ingen certifiering man får i Cornflakes-paketet, det krävs kunskap, engagemang och vilja till att lära för att bli ETG-elektriker.


Ulf säger att både lärarna och elföretagen som tar emot eleverna på praktik märker skillnad.


– Positivt förstås. De som söker sig till oss för att vi är en ETG-skola tar utbildningen mer seriöst och är mer på hugget. De vill lära sig, och gå ut med en ETG-certifiering. De förstår att det leder till jobb.


Redan nu märker skolan ett ökat söktryck, även från kranskommunerna.


– Fler elever utanför närområdet söker sig hit och meritkraven ökar.


Ulf sitter med i ETG-rådet i Sverige och är med och bygger upp bedömningsmatriser och annat som rör undervisningen.


– Ännu är ETG-konceptet inte fullt utbyggt. Konceptet är jättebra, men det tar tid innan allt är på plats. Tanken är att vi i framtiden ska kunna dela med oss av kunskap och hjälpas åt att bygga lektioner, kurser, övningar och prov tillsammans. Då kommer konceptet verkligen börja bära frukt.