ETG-konceptet höjer nivån

– För mig som företagare är det viktigt med en utbildning som ställer krav på eleverna. Det har i alla mina 25 år i branschen varit svårt att få tag i personer med rätt kompetens, säger Anders Kullberg som driver företaget Larm & Teletjänst i Bromma.

Problemen med att hitta kompetent personal är störst i storstäderna där företagen tävlar om duktiga elektriker samtidigt som många yrkesutbildningar håller för låg nivå.

– Jag tror att ETG-konceptet kommer att höja kvaliteten på elutbildningen och i förlängningen förbättra rekryteringssituationen för oss företagare.

Anders Kullberg sitter i styrelsen för Elektriska Installatörsorganisationens Stockholmsdistrikt där han är engagerad i utbildningsfrågor.

Med ETG-modellen är företagen med och påverkar gymnasieutbildningen både gällande innehållet i undervisningen. Branschen ser även till att det finns utbildade handledare på de företag som tar emot elever under deras praktik.

– Det gör att vi får en förstklassig utbildning och elever med rätt kompetens som kan börja arbeta och göra nytta i företagen direkt efter examen. Det är egentligen inget komplicerat, men genom att ställa krav och samarbeta nära näringslivet säkerställer skolan att eleverna får rätt kunskap. För mig betyder ETG-konceptet att både utbildningen och eleverna håller en högre nivå. Det är en kvalitetsstämpel.

Anders Kullberg är med i programrådet för Tyresö Gymnasium som är den senaste skolan att bli ETG-partner.

– Här märktes stor skillnad redan vid antagningen. Den första klassen hade dubbelt så många sökande som platser vilket betyder högre intagningskrav. Dessutom har eleverna elprogrammet som sitt förstahandsval. Många underskattar både utbildningen och yrket, vilket är fel. Man behöver både fallenhet och kompetens för att jobba som elektriker. Vi behöver höja statusen för elutbildningen så att vi är rustade för framtiden.