Bruksgymnasiet, Gimo

Bruksgymnasiet - en plats att mötas

På EE programmet har du som elev har mycket goda förutsättningar att lyckas med dina studier, utveckla dig själv och förbereda dig inför framtiden. Kompetenta, engagerade lärare och ett starkt elevhälsoteam hjälper dig att nå dina mål – varje dag!


Gymnasievägen 1, Gimo

0173-866 15

Skicka E-post

Hemsida