Knut Hahnskolan, Ronneby

Blekinges stolthet

El- och energiprogrammets undervisning omfattar flera olika utmanande arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra på ett systematiskt sätt. Som elev på elprogrammet tränas din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, utföra installationer på industrier och i bostäder. Undervisningen ger dig möjlighet utveckla kunskaper i att planera, dokumentera och utvärdera en arbetsprocess. Du lär dig att använda rätt material och verktyg.

På El och energiprogrammet i Ronneby med inriktning elteknik lär du dig att:

  • Installera  nya el - teleinstallationer
  • Utökar befintliga el- teleanläggningar
  • Genom metodiskt tänkande lär du dig felsökning och avhjälper fel i befintliga el- teleanläggningar
  • På Elprogrammet betonas elsäkerhet och arbetsmiljö

Blasius Königsgatan 27, Ronneby

0457-61 74 20

Skicka E-post

Hemsida